ขอเชิญร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์โครงการอรมเชิงปฏิบัติการ การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม

โพสต์24 ก.ค. 2561 00:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
          ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กาสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม:นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๗ ในวันเวลาราชการ
Comments