ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยประถมศึกษา

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยประถมศึกษา  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
18 พ.ค. 2560 01:57
Comments