ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "เริมสร้างนักคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"

โพสต์13 มิ.ย. 2561 21:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 21:44 ]
                  ด้วยศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานคราชสีมา เพื่อให้กุลุ่่มเป้าหมาย ๔ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๔๑๖๙๘๓-๕ โทรสาร ๐๔๔-๔๑๖๙๘๓ เว็ปไซต์ www.koratsci.com
Comments