โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายในวันที่ 10  มีนาคม 2560 นี้   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.พ. 2560 23:25
Comments