การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

โพสต์9 เม.ย. 2560 21:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
9 เม.ย. 2560 21:14
Comments