การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี ๒๕๖๓

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วย สำนักงานบริหารกิจกรรมเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยแจ้งว่า ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย ในการรรับสมัคคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี ๒๕๖๓ ในลักษณะการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างเป็นรายปี ปฏบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คนพิการมีงานทำคามศักยภาพ มีรายได้ในการดำรงชีวิตและสามารถร่่วมปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความภาคภูมิใจ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๑๒๐๓ หรือโทรสาร ๐-๔๔๘๑-๑๕๕๘
                
Comments