การประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2560

โพสต์28 ก.พ. 2560 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัวแว่นฟ้า  ประจำปี 2560 เชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า  ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ก.พ. 2560 00:07
Comments