การปรับลดเวลาและวันทำงาน สำนักงานสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์7 พ.ค. 2563 21:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 สำนักงานสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ แจ้งปรับลดเวลาและวันทำงาน อีก 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดตามแนบ

ą
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
7 พ.ค. 2563 21:32
Comments