การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540

โพสต์17 พ.ค. 2561 20:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
จังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของบทความ ได้ที่เว็บไซด์ของจังหวัดชัยภูมิ www.chaiyaphum.go.th เมนูหลัก"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของจังหวัดชัยภูมิ" หัวข้อย่อยความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Comments