การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

โพสต์29 มี.ค. 2561 02:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มี.ค. 2561 02:55
Comments