การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์11 มี.ค. 2563 02:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 02:15 ]
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัคัรสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยเปิดรับสมัคิ ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ โทร 044- 821933 หรือที่เว็บไซต์  www.Otep - cpm.go.th
Comments