การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 14

โพสต์6 ต.ค. 2560 00:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 14  ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560- 15 พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2560 00:51
Comments