เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์17 พ.ค. 2561 20:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวน) จำนวน 500 คน ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการสัมมนาวิชาการขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุม
มิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสมามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/cs
Comments