เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
     ด้วยพุทธอุทธยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ แห่งที่ 8) เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนำหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนำเด็กไทยใส่ใจคุณธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
25 มิ.ย. 2560 21:14
Comments