แจ้งประกาศหยุดทำการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

โพสต์4 ก.ย. 2560 01:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ แจ้งประกาศหยุดทำการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อ่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงการและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
330128.pdf
(725k)
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.ย. 2560 01:13
Comments