แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

โพสต์14 เม.ย. 2563 23:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพือนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยจากเดิมเปิดรับสมัครสมาชิกฯ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563  ขยายออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 รายละเอียดตามแนบ

ą
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
14 เม.ย. 2563 23:14
ą
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
14 เม.ย. 2563 23:14
ą
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
14 เม.ย. 2563 23:14
Comments