ข่าวทั่วไป

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 หัวข้อ "ปลานิลของพ่อ"

โพสต์18 พ.ค. 2560 02:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 หัวข้อ "ปลานิลของพ่อ"  รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยประถมศึกษา

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยประถมศึกษา  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ IYRC THAILAND 2017

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ IYRC THAILAND 2017 รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์"

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์"   รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล   รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

โพสต์15 พ.ค. 2560 00:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

โพสต์4 พ.ค. 2560 01:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27  สามารถดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดฯ ระเบียบการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ้http://www.human.nu.ac.th  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

โพสต์4 พ.ค. 2560 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอแสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 57  (พ.ศ.2561-2562)  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จนถึงวันที่ 7มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

โพสต์26 เม.ย. 2560 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 301