ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

 สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ   ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป  รายละเอียดตามแนบ

เอเอฟเอส ประเทศไทย รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ รุ่นที่ 60

โพสต์24 พ.ค. 2563 20:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  ...นักเรียนสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่ www.afsthailand.org หรือขอรับระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก ได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดที่โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่ (ชัยภูมิ-ร.ร.สตรีชัยภูมิ)...นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org .และนักเรียนสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท  ผ่านระบบ OR Code หรือผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงเทพ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้วนักเรียนสามารถพริ้นบัตรประจำตัวสอบถือพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนเข้าสอบในวันสอบข้อเขียนอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 

การปรับลดเวลาและวันทำงาน สำนักงานสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์7 พ.ค. 2563 21:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 สำนักงานสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ แจ้งปรับลดเวลาและวันทำงาน อีก 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดตามแนบ

แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

โพสต์14 เม.ย. 2563 23:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สกสค.จังหวัดชัยภูมิ แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพือนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยจากเดิมเปิดรับสมัครสมาชิกฯ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563  ขยายออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 รายละเอียดตามแนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

โพสต์8 เม.ย. 2563 20:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์

โพสต์2 เม.ย. 2563 01:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1


การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์11 มี.ค. 2563 02:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 02:15 ]

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัคัรสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยเปิดรับสมัคิ ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ โทร 044- 821933 หรือที่เว็บไซต์  www.Otep - cpm.go.th

ไม่มีชื่อ

โพสต์11 มี.ค. 2563 02:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1


ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

โพสต์4 มี.ค. 2563 23:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงาน สกกสค.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   แจ้งสมาชิกทราบ เพื่อติดต่อชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โพสต์2 ธ.ค. 2562 20:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโบยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัคกรรม  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ทาง Website www.edf.go.th และยื่นแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกาบน ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเลจานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น ๒ อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และหากส่งไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

1-10 of 431