ข่าวทั่วไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรูู้งานสืบสานพระราชดำริ

โพสต์28 มี.ค. 2560 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรูู้งานสืบสานพระราชดำริ  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560

โพสต์21 มี.ค. 2560 21:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560  รายละเอียดตามแนบ

การประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2560

โพสต์28 ก.พ. 2560 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

   ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัวแว่นฟ้า  ประจำปี 2560 เชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า  ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายในวันที่ 10  มีนาคม 2560 นี้   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

     ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ สมัครเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอตามเกณฑ์การคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียดตามแนบ

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  รายละเอียดตามแนบ

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  รายละเอียดตามแนบ

การจัดฝึกอบรม

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการฝึกอบรม นักบริหารพัสดุ หลักสูตร Certificate In Puchasing Program  รายละเอียตามแนบ

1-10 of 288