ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์24 พ.ย. 2558 01:00โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
     โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
24 พ.ย. 2558 01:00
Comments