ผลการพิจารณาย้ายครูสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน

โพสต์28 ธ.ค. 2558 01:03โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
             ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้มีมติย้ายข้าราชการครู
 สายผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน  ในคราวครั้งที่ 18/2558  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ธ.ค. 2558 01:03
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ธ.ค. 2558 01:03
Comments