ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานบริหารสถานศึกษา

โพสต์27 ก.ค. 2559 23:22โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
   ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานบริหารสถานศึกษา ตามมติ กศจ. ในคราวปรระชุมครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 23:22
Comments