ผลการพิจารณาการย้ายครูสายงานการสอน

โพสต์28 ก.ค. 2558 03:16โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
     ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ก.ค. 2558 03:16
Comments