ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

โพสต์6 ต.ค. 2559 02:53โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
การการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  1 ตุลาคม 2559  ไฟล์แยกตามอำเภอ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2559 02:53
Comments