ข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558-2572 ประกอบการจัดทำแผนความต้องการครู 15 ปี

โพสต์24 ส.ค. 2558 02:27โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2558 03:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
ด้วย สพฐ.ให้สำรวจข้อมูลผู้่ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558-2572
เพื่อประกอบการจัดทำแผนความต้องการครู 15 ปี  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ให้กรอกข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์  คลิกกรอกข้อมูล
Ĉ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
24 ส.ค. 2558 02:27
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
24 ส.ค. 2558 02:27
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
24 ส.ค. 2558 02:27