การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์"

โพสต์25 พ.ค. 2558 22:04โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2558 02:45 ]
      สพฐ.มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์" ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.และ สพม. จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 21 เขต จำนวน 43 คน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในและการรายงานผลการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงาน สพป.ชลบุรี เขต 1  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 นครราชสีมา คือ นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 และ นายศานิต เพชรกลับ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ ในการนี้ คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.เข้าสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้ด้วย