การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 และข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

โพสต์6 ม.ค. 2562 23:11โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 23:03 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 และ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเขียนคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562 
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ม.ค. 2562 22:59
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ม.ค. 2562 23:02
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ม.ค. 2562 23:02
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ม.ค. 2562 23:02
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ม.ค. 2562 23:01
Comments