ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้้แจงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติฯ

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 01:43 ]
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน   เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  "6 สัปดาห์ประชามติ"  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559  เวลา  08.30  น.  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Comments