ขอเชิญครูส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมตัดเลือกเพื่อเผยแพร่แสดงนิทรรศการในงาน " ครูสร้างคน คนสร้างชาติ"

โพสต์29 ต.ค. 2559 00:18โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 ต.ค. 2559 00:18
Comments