โครงการรากเหง้าวัฒนธรรม "นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้้น ปีที่ 2"

โพสต์11 ก.พ. 2559 00:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2559 19:28 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ฯ ละ 100 คน รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ

                                                                                                                   กลุ่มอำนวยการ
                                                                                                                  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Ċ
img071.pdf
(905k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2559 00:49
Comments