การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์8 พ.ย. 2559 01:05โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2559 02:00 ]
ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามแนบ
ส่งคำร้องขอย้าย  จำนวน  1  ชุด  เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ  จำนวน  10  เล่ม  
ส่งถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2559 
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ย. 2559 01:05
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ย. 2559 01:57
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ย. 2559 01:05
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ย. 2559 01:05
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ย. 2559 01:50
Comments