การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์31 ต.ค. 2559 23:37โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ที่ศธ 04038/ ว 374 และที่ ศธ 04038/ ว 395 ลายระเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ต.ค. 2559 23:37
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ต.ค. 2559 23:37
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ต.ค. 2559 23:39
Comments