การตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน

โพสต์2 มิ.ย. 2558 21:30โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดปฏิทินการเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 27 โรงเรียน 9 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558
ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบให้พร้อม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
2 มิ.ย. 2558 21:30
Comments