การถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ 2561

โพสต์17 พ.ค. 2561 23:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 23:55 ]


โรงเรียนสามารถรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ 2561

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้ที่

1.http://www.obectv.tv
2.https://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3.https://
www.facebook.com/OBECTVONLINEComments