การสรรหาและเลือกกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในส่วนของผู้แทนประชาชนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ

โพสต์26 ก.ค. 2559 22:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ    ประกาศสรรหากรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภููมิ ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  - 1 สิงหาคม 2559  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที www.chaiyaphum1.go.th  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 22:04
Comments