การรายงานตัวพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์28 ส.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
      ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการ
 ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามประกาศฯ  ลงวันที่  15  มกราคม  2560   จำนวน 7 ราย 
เพื่อมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 5 ก.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  สำหรับหนังสือเรียกตัวได้จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบสมัคร
 เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60    รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ส.ค. 2560 01:22
Comments