การรายงานตัวเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์27 ต.ค. 2559 01:14โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
    ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีตำแหน่งว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรีียน
จำนวน  3  อัตรา  จึงให้ผู้สอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศฯ   มารายงานตัว 
คือ ลำดับที่  35 , 36  และ 37 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Comments