การรายงานการติดตามการประชุมทางไกล ผ่านจอ Video Conference ทางระบบ e-MES

โพสต์3 ม.ค. 2561 01:30โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ดาวน์โหลด user name  และ Password ด้านล่าง

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ม.ค. 2561 01:30
Comments