การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ก.พ. 2563 19:18โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 19:22 ]
ผู้ที่สนใจการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษาข้อมูลรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการจากคู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec  Awards)  จาก Website :  http://awards62.obecawards.net/obec-esan/
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:18
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:18
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:18
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:18
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:18
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:18
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:19
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ก.พ. 2563 19:20
Comments