การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559

โพสต์7 พ.ย. 2559 23:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2559  เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป  ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดต่อไป
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
7 พ.ย. 2559 23:09
Comments