การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 23:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 มี.ค. 2562 23:50
Comments