การพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE ONLINE)

โพสต์30 มิ.ย. 2560 03:39โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2560 03:39
Comments