การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์"

โพสต์20 ก.ค. 2559 21:59โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
ตามที่ สพฐ. มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์" ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายใน สพป.และ สพม. รวม 21 เขต จำนวน 42 คน ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ e-Market, e-Bidding  ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ  
Comments