การขอรับบริจาคข้าวภายในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล

โพสต์17 ก.พ. 2559 23:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ต้องการรับบริจาคข้าว  จัดส่งแบบขอรับให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อรวบรวมสรุปรายงาน สพฐ.ตามกำหนดต่อไป  รายละเอียดตามแนบ

                                                                                                                  กลุ่มอำนวยการ
                                                                                                                สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Ċ
ว924.pdf
(1428k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
17 ก.พ. 2559 23:27
Comments