การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โพสต์22 ก.ย. 2560 19:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 19:25 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 กันยาย 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญชวน
    - ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม (และสามารถนำผู้ติดตามมาร่วมงานได้ 1 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย)
    - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกียรติ ให้กำลังใจแก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
    - ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ฯ  แจ้งสำรองที่นั่ง (จองโต๊ะร่วมงาน) ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายละเอียการจัดงานตามแนบ 
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ก.ย. 2560 19:28
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ก.ย. 2560 19:22
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ก.ย. 2560 19:19
Comments