การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 เม.ย. 2561 15:34โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  ณ เวทีกลาง  หน้าหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 15:35
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 15:46
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 15:36
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 15:45
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 15:34
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2561 15:35
Comments