แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ

โพสต์2 พ.ค. 2560 01:31โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

จากเดิมวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

            กศจ.ชัยภูมิ ขอเลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้งฯ  เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

                                เวลาและสถานที่คงเดิม  รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
2 พ.ค. 2560 01:31
Comments