ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียนไปรายงานตัว ...

โพสต์14 ธ.ค. 2558 22:56โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
      ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ว่างจำนวน 1 อัตรา ที่กลุ่ม ร.ร./ร.ร.บ้านซับชมภู ร.ร.สหประชาสรร และ ร.ร.บ้านเจ้าเหนือ อ.ภักดีชุมพล 
(ปฏิบัติงาน 3 โรงเรียน) จึงให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ฯ  ลำดับที่ 22  น.ส.ณัฐชุดา  กาชัย  ไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 24 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
   (สำหรับหนังสือเรียกให้มารายงานตัวได้จัดส่งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว)
Comments