ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียนมารายงานตัว

โพสต์4 ธ.ค. 2558 01:35โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
  ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีตำแหน่งว่างเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ว่างจำนวน 3 อัตรา  จึงให้ผู้สอบที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศฯ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2557
จำนวน 3 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง   ใวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
 เวลา 09.00-10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดังนี้
ลำดับที่ 19 น.ส.ศรารัตน์  ขำเขว้า
ลำดับที่ 20 น.ส.สุภาภร  เมตตามิตร
ลำดับที่ 21 นายคมเพชร  เข็มเพ็ชร
**สำหรับหนังสือเรียกให้มารายงานตัว ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
   และการเลือกสถานศึกษาที่จะปฏิบัติงาน จะให้เลือกสถานศึกษาตามลำดับที่ที่สอบได้"
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Comments