ด่วนที่สุด..สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูฯ ที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ..

โพสต์6 มี.ค. 2560 20:08โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
      ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ต้องการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขอยกเว้นเงื่อนไข
การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ที่ตั้งอยู่ในเพื่อที่ปกติ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มี.ค. 2560 20:08
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มี.ค. 2560 20:08
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มี.ค. 2560 20:08
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มี.ค. 2560 20:08
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มี.ค. 2560 20:08
ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มี.ค. 2560 20:08
Comments