ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลอัตรากำลังครู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์8 มิ.ย. 2559 02:21โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
                      ตามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังครู  เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  นั้น 
                    บัดนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้อง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


Comments