ด่วน..รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556

โพสต์21 ก.ค. 2558 23:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามแนบ  โรงเรียนละ  50,000  บาท
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
21 ก.ค. 2558 23:54
Comments